top of page
  • Mikko Vesterinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.5.2014

20      TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN JOHDON RAPORTTI 1/2014 AJALTA 1.1. - 30.4.2014 Terveyden ja itsehoidon päivystyksessä on ilmennyt ruuhkautumisia ja takaisinsoittoja. Pisin jonotusaika on ollut 57 min 36 sek. Tämä on huolestuttava ongelma, jonka ratkaisemiseksi tehtävä uusia linjauksia esim. työnjaossa. Kaupungin henkilöstön lomautukset ovat lisänneet sairausvastaanottoyhteydenottoja. Työterveyspalvelut ovat kuitenkin toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tammi-huhtikuuta ovat leimanneet haasteellinen potilasjonotilanne ja lääkärivaje. Kiireellisen hoidon potilaat jono on saatu kuitenkin purettua. Huhtikuun alussa käynnistyi somaattisen hoidon ja psykiatrian yhteispäivitys, jonka merkitys on ollut alustavasti positiivinen. Noin 5% asiakkaista hyötyy psykiatrisen sairaanhoidon työstä. Erikoissairaanhoidossa kävijämäärät ovat pienentyneet, mutta tuotehinnat ovat nousseet. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien jatkohoitopaikkojen määrän tarve on lisääntynyt HUS:n osastopalvelujen alasajon myötä. Suurimmat muutokset on tehty sosiaaliturvatyössä. Aikuissosiaalityö ja sosiaaliturvatyö eriytyivät omiksi tulosyksiköikseen. Tällä hetkellä toimeentulotukia saaneita on 8 % enemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana. Tosin myös vuonna 2013 kasvua oli tapahtunut (6 % ) verrattuna edelliseen vuoteen. Tähän on reagoitu yhtenäistämällä sosiaalitoimisto ja palveluneuvonta sekä toimeentulotuen ja sosiaaliohjaajien puhelinpäivystys on poistettu. Täten sosiaalityöntekijöillä on enemmän aikaa hakemusten käsittelytyöhön. Toimeentulotukiohjeita uudistettiin, jolloin pystytään turvaamaan yhdenmukaisten toimeentulotukipäätösten turvaamiseksi ja toimeentulotukityön nopeuttamiseksi. En kuitenkaan ole huolissani toimeentulotukien kasvaneesta määrästä, jotka nousevat aina keväisin esim. opiskelutuen päättyessä lukukauden päätyttyä. Sen sijaan, että syynätään toimeentulotuenhakijoita, pitää keskittyä matalan kynnysten tapahtumien järjestämiseen ja työpaikkojen luomiseen. Myös kaupungin lomautukset ovat lisänneet jonkin verran toimeentulohakemusten määrää, joten tässä mielessä kaupunki voi syyttää vain itseään. 21      TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUMAT AJALLA 1.1. - 30.4.2014 Ei kommentoitavaa. Käyttösuunnitelmatavoitteissa on paljon samoja huomioita kuin johdon raportissa. 22     TERVEYSASEMIEN AVOVASTAANOTTOJEN SAIRAANHOITAJAN JA TOIMINTATERAPIAN KÄYNTIEN ASIAKASMAKSUT Sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä ehdotetaan perittävän 9,30 euroa ja toimintaterapiakäynnistä 8,00 euroa. Perusteluina tälle on, että muutoksilla pyritään parantamaan hoidon saatavuutta. Lisäksi panostetaan moniammatilliseen yhteistyöhön, mikä lisää osaamista ja hoidon laatua. Samalla se on kustannustehokastapa toimia. Tällä hetkellä fysioterapian yksilökäynnistä on peritty maksu (8e), sairaanhoitajan ja toimintaterapeutin käynnit ovat olleet maksuttomia. Vaikka ehdotukset hintojen nostamiseksi ovat hillittyjä, perustelut eivät kuitenkaan täysin vakuuta. Kokouksessa varmasti vielä selkenee hintojen nostamisen ajankohtaisuus/hyödyllisyys. Suhtaudun kuitenkin kriittisesti hinnoitteluun. Koko esityslista on nähtävissä Järvenpään nettisivuilla PÖYTÄKIRJA 20.5. 20 TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN JOHDON RAPORTTI 1/2014 AJALTA 1.1. - 30.4.2014 Terveyden ja itsehoidon päivystyksessä on ilmennyt ruuhkautumisia ja takaisinsoittoja. Pisin jonotusaika on ollut 57 min 36 sek. Tämä on huolestuttava ongelma, jonka ratkaisemiseksi tehtävä uusia linjauksia esim. työnjaossa. Kaupungin henkilöstön lomautukset ovat lisänneet sairausvastaanottoyhteydenottoja. Työterveyspalvelut ovat kuitenkin toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tammi-huhtikuuta ovat leimanneet haasteellinen potilasjonotilanne ja lääkärivaje. Pattikirurgian jono on saatu kuitenkin purettua. Huhtikuun alussa käynnistyi somaattisen hoidon ja psykiatrian yhteispäivitys, jonka merkitys on ollut alustavasti positiivinen. Noin 5% asiakkaista hyötyy psykiatrisen sairaanhoidon työstä. Psykiatrinen laskutus on viime vuoteen verrattuna taittunut -0,2 %, kun vastaavasti muissa alueen lähikunnissa psykiatrinen laskutus on kasvanut. Lääkärivaje on tiedostettu ja sen eteen tehdään koko ajan töitä. Kesäloma helpottaa lääkärivaje tilannetta. Kiireisin hoitotakuujono saadaan purettua ennen kesälomia. Huomionarvoista on, että Järvenpää on pystynyt hoitamaan kaikki lakisääteiset tehtävät. Erikoissairaanhoidossa kävijämäärät ovat pienentyneet, mutta tuotehinnat ovat nousseet. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien jatkohoitopaikkojen määrän tarve on lisääntynyt HUS:n osastopalvelujen alasajon myötä. Suurimmat muutokset on tehty sosiaaliturvatyössä. Aikuissosiaalityö ja sosiaaliturvatyö eriytyivät omiksi tulosyksiköikseen. Tällä hetkellä toimeentulotukia saaneita on 8 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tähän on reagoitu yhtenäistämällä sosiaalitoimiston ja palveluneuvonnan sekä toimeentulotuen ja sosiaaliohjaajien puhelinpäivystys on poistettu. Täten sosiaalityöntekijöillä on enemmän aikaa hakemusten käsittelytyöhön. Toimeentulotukiohjeita uudistettiin, jolloin pystytään turvaamaan yhdenmukaisten toimeentulotukipäätösten turvaamiseksi ja toimeentulotukityön nopeuttamiseksi. En kuitenkaan ole huolissani toimeentulotukien kasvaneesta määrästä, jotka nousevat aina keväisin esim. opiskelutuen päättyessä lukukauden päätyttyä. Sen sijaan, että syynätään toimeentulotuenhakijoita, pitää keskittyä matalan kynnysten tapahtumien järjestämiseen ja työpaikkojen luomiseen. Myös kaupungin lomautukset ovat lisänneet jonkin verran toimeentulohakemusten määrää, joten tässä mielessä kaupunki voi syyttää vain itseään. Lomautukset näkyvät mm. palvelujen vähentymisenä. 22 TERVEYSASEMIEN AVOVASTAANOTTOJEN SAIRAANHOITAJAN JA TOIMINTATERAPIAN KÄYNTIEN ASIAKASMAKSUT Esittelijän ehdotus hylättiin äänin 7-4. Kannatin Mimmi Asikaisen hylkäysehdotusta, joka tarkoittaa sitä, että Järvenpään terveysasemien vastaanottojen nykyiset käynnit pysyvät maksuttomina lukuun ottamatta ilta-, pyhä- ja viikonloppukäyntejä. Perusteluina maksuille esiteltiin osaamisen ja työnjaon kehitystyö sekä valtuuston hyväksymä talouden tasapainoittamisohjelma, johon nojaten monia päätöksiä nyt perustellaan.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page