top of page
  • Mikko Vesterinen

Marraskuun esityslistat 12.11.2014

  1. 46 Wärttinä II: Tarkennettu hankesuunnitelma ja palvelutuotanto Tarkennetussa hankesuunnitelmissa Wärttinä II on tarkennettu kuuluvan startegisesti tärkeimpien ja palveluverkon kannalta haastavimpiin kohtiin. Tarkennetussa hankesuunnitelmassa on vähennetty runsaammin henkilöstöresursseja tarvitsevien palveluiden osuutta ja lisätty monimuotoista eri kohderyhmille suunnattua tukiasumista. Hankkeen keskiössä on edelleen kuitenkin matalan kynnyksen toiminta ja kotiin vietävä tukea järjestävät päivätoiminnat. Wärttinä II on erittäin tärkeä strateginen hanke, jolla taataan turvallinen paikka mm. päihteiden ongelmakäyttäjille. Hankkeen tärkeyttä kuvaa se tosiasiassa, että Järvenpäässä on tällä hetkellä noin 34 asunnotonta henkeä ja määrän uskotaan kasvavan väestömäärän kasvaessa. Lisäksi kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tällä hetkellä tarjolla. Wärttinä II:lle on todellista tarvetta ja hanketta täytyy ajaa eteenpäin mahdollisimman ponnekkaasti.

  2. 47 Lautakunta-aloite/ Mikko Vesterinen: Omaishoitajille sekä hoidettaville nopea pääsy lääkärin vastaanotolle Lautakunnassa käsitellään myös oma aloitteeni, jonka jätin kesällä lautakunnan käsiteltäväksi. Tarkoitus oli nopeuttaa hoidettavien ja omaishoitajien pääsyä lääkärin vastaanotolle. Tarkemmin lautakunta-aloitteesta voi lukea täältä. Tehdyssä selvityksessä annettiin neljä vaihtoehtoa, miten omaishoitajien sekä hoidettavien pääsyä voidaan helpottaa. Omaishoidettavat jaetaan neljälle eri tasolle, joista ensimmäinen taso vastaa kotihoidon tasoista apua. Vaihtoehdot:

  3. A) Lääkäripanos kohdennettaisin tasoille 1 ja 2 omaishoidettaville. Tämä tarkoittaisi laajoja kotikäyntejä, jolloin erilaiset tarpeet tulisivat huomioonotetuksi. Samalla lääkäri pystyy tarkkailemaan hoidettavan terveydentilaa. Yksi kotikäynti vie noin kaksi tuntia aikaa eli yhteen kotikäyntiin kuluisi 8-10 vastaanottoaikaa/omaishoidettavaa. Tämä olisi ennen kaikkea ennaltaehkäisevää työtä. Muilla tasoilla akuutit tarpeet hoidettaisiin edelleen avovastaanoton kautta.

  4. B) Omaishoidon tarpeeseen vastataan lääkäripalvelun vastaanoton puitteissa, joka vie aikaa 1-2 tuntia, jokaista käyntiä kohden eli 3-6 vastaanottoaikaa. Ennaltaehkäisevätoiminta ei tällöin ole niin hyvä kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Tässä on kuitenkin ongelmia lääkärien vastaanotto aikojen järjestelyssä.

  5. C) Palvelujen ulkoistuksen ulottuminen omaishoitoon on yksi vaihtoehto. Tämä toteutuisi kotihoidon tuella ja puhelinkonsultaationa, mutta vaarana on informaatioketjun katkeaminen.

  6. D) Viimeinen vaihtoehto on rekrytoida lisää lääkäreitä kotihoitoon sekä perustaa uusi virka kotihoitoon. Tämä vaihtoehto vaikuttaa liian haasteelliselta. Vaihtoehdoista ensimmäinen eli A tuntui kaikista parhaimmalta, koska siinä ajatellaan ennen kaikkea ennaltaehkäiseväätyötä. Ennaltaehkäisevätyö tulee aina halvemmaksi kuin itse tulipalon sammuttaminen. Lisäksi vaihtoehto on hyvin asiakaslähtöinen ja ottaa yksilön tarpeet huomioon. Koko esityslistan voi lukea tästä. IKÄÄNTYNEIDEN JA TOIMINTARAJOITTEISTEN ESITYSLISTA 10.11.2014

  7. 55 Palveluseteleiden käyttöönoton laajentaminen kotiin annettavissa palveluissa Palveluseteleiden tarkotuksena on ollut vahvistaa asiakkaan yksilöllistä valinnan mahdollisuutta sekä parantaa saatavuutta ja laatua. Järvenpään kotihoidonpiiriin palvelusetelit tulivat vuodesta 2008 alkaen ja tämä on erityisesti haluttu kohdentaa kotiutumistilanteisiin, kun kotihoidon tarve on lyhytaikainen. Nyt tarkoituksena on kuitenkin laajentaa palveluseteleiden tarjoamia mahdollisuuksia. Säännöllinen kotihoidon palveluseteli on tarkoittetu asiakkaille, joiden hoidon tarve on säännöllisesti noin 1-4 kertaa viikossa. Palveluun sisältyy yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti mm. henkilökohtainen hoiva ja hygienia. Asiakkaan ei kuitenkaan ole pakko käyttää palveluseteliä. Tällöin kunnan on muulla tavoin järjestettävä nämä palvelut. Palvelusetelit tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia sekä antavat yksilölle vapaudet päättää, millaisia palveluita he haluavat käyttää tai tarvitsevat. Ainoa, mikä mietityttää on palveluseteleiden konkreettiset hyödyt. Onko luotettavaa tietoa siitä, että palvelusetelit säästävät sekä takaavat asiakkaalle turvallisen ja laadukkaan palveluelämyksen? Ideana palvelusetelit ovat todella toimivia. Toinen asia, mikä varmasti useita mietityttää on palveluseteleiden hinnoittelu. Palvelusetelistä voidaan tehdä sellainen, että se on kaikille saman suuruinen tai sitten se on tulosidonnainen. Säännöllisesti kotihoidossa käytetään kuitenkin tulosidonnaista palveluseteliä, mikä on mielestäni hyvä periaate.

  8. 57 Hyvinointikampuksen tarveselvitys ja palvelujen tuottaminen Hyvinvointikampusta suunnitellaan Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen läheisyyteen, jolloin yhdistyvät ikääntyneiden esteetön asuminen ja hyvinvointipalvelut. Kampuksen on tarkoitus sijoittua Pöytäalhon kaupunginosaan kortteliin 638. Kortteliin tullaan rakentamaan mm. laadukkaita vuokra- ja omistusasuntoja ikäihmisille, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö, ympärivuorokautinen päiväkoti sekä perhekeskus. On erittäin kannatettavaa, että uuden terveyskeskuksen ympärille rakennetaan palveluiden keskittymää. Näin toiminta on tehokkaampaa ja eri osastojen välinen yhteistyö onnistuu paremmin. Kampukseen tulee joko 60 tai 48 uutta asiakaspaikkaa, joissa yhteensä kulut ovat 60 paikkaisessa 3,25 milj. e ja 48 paikkaisessa 2,62 milj. e. Kasvava palveluiden tarve sekä uuden terveyskeskuksen avaamat mahdollisuudet puoltavat panostamaan kattaviin ja toimiviin terveyspalveluihin.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page