top of page
  • Mikko Vesterinen

Toukokuun esityslistat 20.5.2015

Vaalit on käyty, joten myös lautakunnat palaavat normaaliin kuukausirytmiin. Huhtikuussa ei siis pidetty kokouksia eduskuntavaaleista johtuen. Pienemmissä kunnissa, kuten Järvenpäässä, on mahdollista pitää tämänkaltaisia vaalitaukoja, joka on mielestäni positiivinen asia. Vaalitauko on johtanut kuitenkin siihen, että esityslistalla on runsaasti painavaa asiaa. Toisena huomautuksena, ennen esityslistojen käsittelyä, haluan tuoda esille, että ikääntyvien ja toimintarajoitteisten sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat olivat jälleen lähes identtiset. Toivottavasti kaupunginvaltuusto ymmärtää muuttaa tilannetta mahdollisimman nopeasti. Nyt siihen on jo hyvät edellytykset, kun ikäänyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue sekä terveyspalvelun ja aikuissosiaalityön palvelualue yhdistettiin uudeksi Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi. On mielestäni hvin nurinkurista, että kaksi lautakuntaa käsittelee samoja asioita, kun samaan aikaan haetaan kuumeisesti säästökohteita. Mitä nopeammin lautakuntien yhdistäminen tapahtuu, sen parempi. JOHDON RAPORTTI Johdon raportti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Siinä käsitellään asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä tilinpäätösennustetta. Tähän raporttiin ei kuitenkaan ennättänyt taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu, koska uuden talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoa on jouduttu siirtämään viivästysten takia. Nostan lyhyesti esille omia huomioitani raportistani. Järvenpää on panostamassa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tästä esimerkkinä on palveluiden keskittäminen Myllytien toimintakeskuksen tiloihin, johon on perustettu asiakasneuvontapiste. Tätä toimintaa kehitetään yli palvelualuerajojen. Mielestäni suunta on oikea. Erittäin hieno myös on, että Metropolian AMK-opiskelijat olivat mukana kehittämässä ja järjestämässä Terveyskioski-tapahtumaa, jossa oli n. 174 osallistujaa. Terveyden edistämisen avainalue järjesti ensimmäisen 75-vuotiaiden ryhmäterveystarkastuksen, joka kokosi 120 ikäryhmän edustajaa. Epäselväksi jäi, kuinka monta prosenttia tämä on Järvenpään kyseisestä ikäluokasta. Avainalue on ollut järjestämässä myös muita tapahtumia, mikä on erittäin positiivista ja tärkeää ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta. Lääkäriajoissa on ollut saatavuusongelmia, mikä on aiheuttanut jatkuvaa ruuhkautumista puhelinpalveluissa. Lisäksi akuuttivastaanotollo oli vuodeosastojen kuormitusta tammi-helmikuussa poikkeuksellisen rajun influessa-viruskauden vuoksi. Saatavuusongelmaa on pyritty ratkaisemaan jakamalla hoitojonot entistä voimakkaammin kiireellisiin, puolikiireellisiin ja kiireettömiin aikoihin. Kiireettömiin aikoihin on edelleen haastava päästä. Puhelinpalvelut ovat olleet jo pitkään murheen kryyni. Tässä tärkeäksi ratkaisumalliksi nousee sähköisen asioinnin parantamista sekä tekemällä selvempiä jakolinjoja asiakaspalvelun suhteen. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on ollut ennakoitua suurempaa, mutta näihin kuluihin on miltein mahdotonta valmistautua etukäteen. Oleellisinta nykytilanteesta kertoo terveyskeskussairaalan kuormitus, joka oli tammi-huhtikuussa 104,8% (2014: 105,5%). Sairaalapalveluiden kysyntä on siis jatkuvasti korkeampaa kuin tarjonta. Säästöpaineiden alla keinot ratkaista näitä ongelmia ei ole täysin yksinkertaista. Ehdottoman tärkeätä kuitenkin on, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueelle kohdistu lainkaan leikkaustoimenpiteitä budjettiin, sillä muuten kunnan tehtävä ylläpitää tasokasta terveydenhuoltoa laskee. Nähtäväksi jää, miten terveyskeskuksen aukioloajan muuttaminen kello 20:00 asti vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen. Mielestäni tämä on kokeilun arvoinen, koska siten toimintaa ja palveluita voidaan keskittää niihin tunteihin, jolloin työtunteja oikeasti tarvitaan. Tämä tulee voimaan kuitenkin vasta kesäkuussa, koska Hyvinkään sairaala on remontissa siihen asti. Ikääntyneiden puolella kiinnitin huomiota tehostettuun asumispalveluun, jossa  tehostettuun asumispalveluun odottaneista asiakkaista 54% ja laitoshoidon odottaneista asiakkaista 33% saivat paikan lain edellyttämässä alle kolmen kuukauden määräajassa. Tulos on huono, vaikka Järvenpäällä on yksi laitospaikka enemmän kuin viime vuonna ja laitoshoidon määrä Järvenpäässä on hyvin matala. Tämä kertoo hyvästä ennaltaehkäisevistäpalveluista. Joka tapauksessa jokaisen, joka tarvitsee laitoshoito paikkaa pitää päästä hoitopaikkaan lainmäärittämässä ajassa. On etsittävä väliaikaisia ratkaisuja kaikin mahdollisin keinoin. PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUMAT Olen kokenut aina näiden mittareiden, taoitteiden ja toteutumien välisen suhteen hyvin hankalaksi tulkita. Tässäkin raportissa ei käy kaikissa toteutumissa selväksi, onko kehitystä tapahtunut oikeaan suuntaan. On vaikea tietää, onko toteuma ollut hyvä vai huono, jos mainitaan vain, että jotain on tehty. Ei riitä, että jotain tehdään. Tekemisen pitää olla myös oikein kohdennettua. Tämän raportin mittari-toteuma -akseleilla ei pompannut esille mitään hälyyttävää. Suurin osa asetetuista tavoitteista oli ainakin aloitettu toteuttamaan tai selvittämään mahdollista toteutusta. KESTÄVÄN KASVUN JA HYVINVOINNIN STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAT Kaupunkistrategiset ohjelmat ovat aina aikamoisia palapelejä. Varsinkin Järvenpää on erikoistunut tekemään mielenkiintoisia ketjutusmalleja sekä ohjelmia lähes kaikille elämän alueille. Pääasia on kuitenkin, että nämä ohjelmat ja strategiat ymmärretään sekä sisäistetään hyvin virkamiestasolla, jotta niiden toteutuminen onnistuu. Itselläni on vain aina pelko siitä, että monimutkaiset ketjutukset ymmärretään väärin, jolloin toteuma ei ole halutunlainen. Yksinkertainen on kaunista. Erityisasumisen ja monimuotoisen asumisen kohdalla pidän tärkeänä, että vuokra-asuntojen määrää pyritään lisäämään alueella. Tämä helpottaisi monen elämää asuntomarkkinoilla. Lisäksi on erittäin tärkeätä, että syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä mainitaan, että Järvenpään kaupungin tavoitteena on saada jokainen nuori peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen ja käymään tämä koulutustaso loppuun. Ikääntyvien kohdalla ei voi painottaa liikaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Positiivinen merkintä toimenpiteissä oli, että palkataan toinen kotihoidon lääkäri sekä panostetaan Myllytien palveluihin. Lisäksi kirjaston roolia tapahtumapaikkana tai palveluna ei pidä väheksyä. Kirjasto on kaupungin sivistys- ja henkireikä. On pyrittävä myös siihen, että sähköiset palvelut olisivat mahdollisimman selkeät sekä yhtenäiset. Teknologia tuo mahdollisuuksia, mutta pahimmillaan siihen voi sotkeutua, jos hankkii tuhat ja yksi erilaista sähköistä palvelua. Yksinkertainen on kaunista myös tässä. MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT Selvitys sosiaaliasiamiehen selvityksestä, jossa käydään läpi Järvenpään toimintaa asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa. Sosiaaliasiamiehen asiakastpahtumia tilastoitiin vähiten Järvenpäässä (50) verrattaessa Keravaan (90) ja Tuusulaan (67). Lisäksi vuonna 2014 oli tullut vähemmän yhteydenottoja kuin vuonna 2013. Yleisin syy yhteydenottoon oli tyytymättömyys palveluihin. Ongelmakohdiksi on nostettu asumiskustannukset ja vaikea asuntotilanne. Tuleva Wärttina II toivottavasti helpottaa tilannetta. Lisäksi toimeentulotukea myöntäessä on keskityttävä entistä enemmän asumismenojen vaikuttavuuteen tuessa. Tiedoksi oli annettu myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Ei huomautettavaa. Esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea tuttuun tapaan täältä .

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page