top of page
  • Mikko Vesterinen

Puhe valtuustossa 19.10.2015

Arvon puheenjohtaja sekä kanssavaltuutetut! Viime aikoina julkisessa keskustelussa on ollut pohdintaa siitä, välittääkö Järvenpään kaupunki ikääntyvästä väestöstään. Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 on kuitenkin osoitus siitä, että Järvenpään kaupunki välittää, yrittää ja haluaa tehdä kaikkensa ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilanne tulevaisuudessa on haastava. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita on yli 17,6 % Järvenpään väestöstä. Tämä asettaa paineita luoda uudenlaisia ja monipuolisia palveluita, joita myös suunnitelmassa on hyvin pohdittu. Erityistä kiitosta suunnitelma saa sen inhimillisestä näkökulmasta, jossa asiakas ja hänen palvelupolkunsa on asetettu tärkeimmäksi tarkastelukohteeksi. Tämä suunnitelma luo kuitenkin vasta suuntaviivoja. Tärkeintä on itse toteutus. Meillä päättäjillä on tässä suuri vastuu valvoa ja vaatia laadukkaita sekä mielikuvituksellisia toteutuksia, joita hyvinvointisuunnitelma esittää. Lopuksi haluan vielä esittää kysymyksiä vastaaville virkamiehille. Terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpitäminen on yksi keskeisimmistä osa-alueista, kun puhutaan ikääntyvien aktiivisuuden ja osallisuuden ylläpitämisestä. Tämän takia kysynkin, missä vaiheessa on ikääntyneiden liikuntapuisto ja minkälainen sen aikataulu tulee olemaan. Lisäksi haluan kysyä, minkälainen tilanne on säännöllisen kotihoidon lääkäritarpeella ja onko siihen mietitty lisäystä johtuen suuresta palvelutarpeesta. Puhe valtuustossa 19.10.2015 koskien "Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2014-2017".

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Komentarze


bottom of page