top of page
  • Mikko Vesterinen

Tammikuun esityslista 27.1.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen Hallitusohjelma on määrännyt korotettavaksi tasasuuruisia asiakasmaksuja ja 1.1.2016 voimaan tullut laki määrää myös asiakasmaksujen enimmäismäärän korotuksista. Lisäksi on ollut tapana tarkistaa indeksikorotukset joka toinen vuosi ja myös ne otetaan tässä pykälässä käsittelyyn. Indeksikorotukset koskevat kaikkia maksuja ja tulorajoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sita, että indeksikorotukset korotetaan joko kansaneläkeindeksin mukaan (n. 1, 74 % korotus) tai työeläkeindeksin mukaan korotettaviin (n. 1,78 % korotus). Tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan 27,5 % korotuksella. Tällä tavoitellaan 150 miljoonan euron lisäystä valtion budjettiin. Seuraavaksi luettelen joitakin yleisimpiä asiakasmaksuja ja niiden hintakehitystä korotuksien jälkeen: 2014      2015       2016 Lääkärissäkäynti (peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta)        14,70      16,10      20,90 Sairaanhoitajalla käynti (peritään kolmelta ....)                                       9,30       12,90 Lääkärintodistus ja lausunto (maksimihinta)                             36,20      39,60        51,40 Peruuttamaton käynti lääkärillä                                              36,20      39,60        51,40 Terveyskeskuksen päivystysmaksu                                          20,20       22,10        28,70 Erikoislääkärimaksu                                                              29,30      32,10       41,70 Suuhygienisti (perusmaksu)                                                    8,00       8,00        10,30 Hammaslääkäri (perusmaksu)                                                 10,20      10,20       13,30 Lyhytaikainen laitoshoito (e/vrk)                                             34,80     38,10       49,50 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen (e/vrk)  16,10      17,60       22,80 Kotisairaala: Lääkäri (e/käynti)                                                14,70      14,70      19,10 Sairaalakuljetuksen omavastuu                                                14,25     14,25       16,00 Omaishoidettavien tilapäinen apu (e/käynti) -alle 3h                                                                       8,85        8,85        12,10 - alle 6h                                                                      19,02      19,02       24,20 - yli 6h                                                                        22,79      22,79      36,30 Kuten voimme huomata maksutaulukosta, on hintojen kehitys ollut päätähuimaavaa. Parhaimpana esimerkkinä on sairaanhoitajien käyntimaksut, jotka vielä vuonna 2014 olivat ilmaisia. Kahdessa vuodessa hinnan kehitys on siis ollut n. 120 %! Tulenkin ensisijaisesti vastustamaan tätä 27,5 % korotusehdotusta. Pääsyynä tähän on huoleni pienituloisten maksukyvystä. On myös väärin, että omaishoitajien ja vanhuksien maksut nousevat lyhyessä ajassa paljon. Tämä sotii vasten myös Järvenpään strategisia suunnitelmia kestävästä vanhuudesta, jossa ihminen pystyy asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Hintojen raju korotus ei kuitenkaan edesauta tätä, sillä hoitoon pitää päästä mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Haluan kuitenkin nostaa esille kaksi avointa kysymystä, joihin haluan vastauksen lauatkunnan kokouksessa.

  1. a) Antaako Järvenpään nykyinen taloudellinen tilanne joustoa hylätä nämä maksut vai olemmeko selkä seinää vasten? Lisäksi mikä on Järvenpään tulevaisuus, jos hylkäämme/hyväksymme nämä korotukset?

  2. b) Miten tulevat itsehallintoalueet näihin maksuihin vaikuttavat? Kantani indeksikorotuksiin riippuu hyvin pitkälti siitä, minkälaiset vastaukset saan näihin kysymyksiin. Lähtökohtaisesti en hyväksy indeksikorotuksiakaan, sillä hallitus on jäädyttänyt tukien indeksikorotukset. Korotuksien tekeminen tilanteessa, jossa indeksit ovat jäässä, on mielestäni epäoikeudenmukaista. Pelkkä vastustaminen tuo kuitenkin harvoin mukanaan kypsiä hedelmiä. Tämän takia on varauduttava myös kompromissiehdotuksiin, jos Järvenpään talous osoittautuu heikoksi. Yksi tälläinen voisi olla, että korotetut maksut tulevat voimaan vasta tietyn kellonajan jälkeen.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Комментарии


bottom of page