top of page
  • Mikko Vesterinen

Joulukuun lautakunnan kokous

Asiakasmaksujen tarkistaminen vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitylistalla oli jälleen esitys asiakasmaksujen korottamisesta. Perusteluina oli, että muiden alueiden kuntien maksujen ollessa tapissaan olisi myös Järvenpään nostettava maksut samalle viivalle. Yhtenä pelkona nimittäin oli palveluvirran kasvaminen uuden terveyskeskuksen avautuessa, kun tarjolla olisi lisäksi halvemmat hinnat. Todellisuudessa merkittävää liikkumista kuntien asiakkaissa ei ole tapahtunut. Perusteluna tälle on, että valinta omasta terveydenhoitokunnastaan täytyy tehdä aina vuodeksi kerrallaan. Naapurikunnan terveyskeskusta ei voi siis vaihtaa lennosta tai oman mielihalunsa mukaan. Lisäksi Keravalla ja Helsingissä on päätetty olla korottamatta maksuja, joten Järvenpää ei yksin vastusta korkeita maksuja julkisiin palveluihin. Vetovoima ei siis tapahtuisi vain Järvenpään suuntaan, jos sellaista sattuisi syntymään. Itse vastustin korotusehdotusta ja ilmoitinkin julkisesta, että teen mahdollisuuden tullen joko hylkäys- tai kompromissiehdotuksen kokouksessa. Perusteluna kannalleni oli se, että lautakunta oli vasta viimeksi tammikuussa käsitellyt maksujen korottamista. Tällöin kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta lautakunnan päätökseen, joka olisi korottanut esitykseni mukaisesti maksuja vain 10 %. Kaupunginhallituksessa 20 % korotusesitys kuitenkin voitti äänin 6-5. Puoli vuotta myöhemmin meille tuotiin käytännössä sama asia pöydälle. En voi hyväksyä tälläistä päätöksentekokulttuuria, jossa sama asia tuodaan jatkuvasti lautakunnalle kunnes toivottu päätös on saatu aikaiseksi. Lautakunnan jäsen Satu Haaparanta (sd.) tekikin kokouksen kuluessa hylkäysehdotuksen, jota kannatin. Hylkäysehdotus voitti äänin 11-3. Päätös on oikea moneltakin kannalta. Ensinnäkin on päätöksentekoelimen aliarvioimista tuoda sama asia monta kertaa päätettäväksi. Lautakunnan viesti on aikaisemmin ollut selvä ja tätä viestiä tulee kunnioittaa. Toiseksi tehty päätös huomio vähävaraiset vanhukset, työttömät ja muut kaikista vaikeimmassa tilanteissa olevat ihmiset. Asiakasmaksujen korotukset iskevät pahiten juuri tähän ryhmään. Kolmanneksi oli tärkeätä, että lautakunta uskalsi linjata päättäväisesti oman kunnan parhaaksi katsomansa ratkaisun. Sote-alue tekee hidasta tuloaan, mutta se ei saa vaikuttaa kunnan itsehallintoon tai päätöksentekoon. Päättäjien on rohkeasti uskallettava tehdä oman kuntansa ja kuntalaistensa näköistä politiikkaa. Tavoitteet vuodelle 2017 Lautakunta käsitteli myös vuoden 2017 käyttösuunnitelmatavoitteet, joiden tarkoituksena on linjata tulevan vuoden painopistealueet sekä konkreettiset tavoitteet. Käsittelyssä oli vasta lunnokset, joista lautakunta kävi lähetekeskustelua. Avainalueet ovat Järvenpäässä sairauden hoito, erityisasuminen, sosiaalipalvelut sekä terveyden edistäminen. Itse näin tärkeäksi, että avainalueita täytyy yhdistää suurempi visio, joka läpileikkaa kaikki avainalueet. Tämä visio täytyy oman näkemykseni mukaan koostua tasapainoisesta taloudesta, ympäristönäkökulmasta, asiakaslähtöisyydestä sekä matalan kynnyksen palveluista. Yksittäisissä avainalueissa nämä näkyivätkin hyvin (lukuunottamatta ympäristönäkökulmaa), mutta suurempi visio oli jätetty kokonaan tekemättä. Tämä on melko ongelmallista, sillä kokonaista palvelualuetta ei voida kehittää suunnitelmallisesti ilman yhteistä visiota tulevaisuudesta. Tasapainoinen talous on sellainen teema, joka tuodaan lähes kaikessa kunnan toiminnassa esille. Tämä on hyvä, sillä ilman järkevää taloudenpitoa ei kunnan tulevaisuus voi olla kestävällä pohjalla. Talous ei voi kuitenkaan olla ainoa palveluita ohjaava teema. Ympäristönäkökulman voi varmistaa palvelualueella esimerkiksi huomioimalla kilpailutuksessa tuotteiden elinkaariarviot ja tehokkaan kerrätyksen sekä jätteenjaottelun kaikessa toiminnassamme. Asiakaslähtöisyys ja matalan kynnyksen palvelut puolestaan liittyvät vahvasti yhteen. Näiden kahden toiminnan on tarkoitus lisätä kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta. Kunnan onkin muututtava passiivisesta palveluiden tarjoajasta enemmän ihmisten innostajaksi sekä osallistajaksi. Esityslistan lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta pääsi tutustumaan Järvenpään uuteen terveyskeskukseen. Levollisin mielin voin lähteä Kööpenhaminaan opiskelemaan, kun tiedän järvenpääläisten terveydenhuollon olevan hyvissä käissä sekä loistavissa tiloissa. Ohessa muutama kuva terveyskeskuksen taiteellisesta koristelusta.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page