top of page
  • Mikko Vesterinen

Laadukas ammatillinen koulutus on yhteiskunnan tukipilari

Viime viikko oli (jälleen) vilkas kokousrumba, jonka aikana istuin Tamyn edustajiston kokouksissa sekä työryhmissä. Lisäksi Tampereen vihreät nuoret edustivat kaikilla Tampereen korkeakouluilla kuntafestivaalien hengessä. Viikon tärkein kokous oli kuitenkin Keudan yhtymävaltuuston kokous, jossa käsiteltiin hallituksen suurta ammatillisen koulutuksen reformia ja siihen liittyviä leikkauksia. Hallitus suunnittelee leikkaavansa ammatilliseta koulutukseta yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Keudalle tämä tarkoittaa noin 7 miljoonan euron leikkauksia. Keudassa säästöjä haetaan ensisijaisesti purkamalla kaikki päällekkäiset hallinnot. Tämä näkyy esimerkiksi yhtenäistämällä nuorten ja aikuisten opetuksen samaksi koulutuslinjaksi. Suuret muutospaineet näkyvät hyvin myös Keudan organisaatiouudistuksessa, joka astuu voimaan 1.1.2017. Uudistuksen päätavoite on purkaa hallinnollisia päällekkäisyyksiä. Keuda luopuu esimerkiksi yksikkökohtaisista koulutussuunnitelmista ja siirtyy toimialakohtaisiin suunnitelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki autonasentajaksi opiskelevilla on samat tavoitteet, tarpeet ja suunnitelmat riippumatta paikkakunnasta. Tätä ennen jokaisella Keudan yksiköllä oli omat tavoitteensa ja suunnitelmansa. Tarkoituksena on näin yhtenäistää koulutuslinjoja, säästää hallintomenoissa sekä varmistaa laadukas koulutus kaikille saman alan opiskelijoille. Suurin huolenaihe on kuitenkin opiskelijoiden ryhmäytyminen ja jaksaminen. Perinteistä ryhmänohjausta ei tulevaisuudessa ole, vaan jokaisella oppilaalla on oma vastuuopettajansa. Tästä huolimatta myös jatkossa on tarkoitus toteuttaa eri luokkien ryhmäytymistä. Konkreettista tapaa toteuttaa oppilaiden ryhmäytyminen ei kuitenkaan vielä ole löytynyt. Onnistunut ryhmäytyminen on avainasemassa uusien kaverisuhteiden luomisessa. Tähän pitää keksiä ratkaisu. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin vielä paljon. Epäselvää esimerkiksi on, miten opiskelijahuolto tullaan jatkossa järjestämään, kun kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle. Oma ehdotukseni on laajentaa YTHS:n palveluita kaikille korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoille. Tämä turvaisi opiskelijoiden kattavat terveyspalvelut ja asettaisi kaikki opiskelijat tasa-arvoiseen asemaan. Avoimena on myös se, miten oppisopimusmalli tulee käytännössä toteutumaan. Keudan malli on 2+1, joka tarkoittaa ensimmäistä kahta vuotta koulutuksessa ja viimeisen vuoden suorittamista työpaikalla. Suurena huolena kuitenkin on, että kahden vuoden opiskelu ei ole riittävä aika perehtyä oman ammattinsa työtehtäviin. Parempi ratkaisu olisikin luoda jokaiselle oppialalle oma oppisopimusmalli. Tällöin varmistettaisiin jokaiselle alalle riittävä koulutus työelämään. Keudan ehdoton valttikortti on kuitenkin sen yhteistyö Laurean ammattikorkeakoulun kanssa. Keudan opiskelijoista jopa 30 % jatkaa ylemmän asteen koulutukseen. Tulos on erittäin hyvä ja osoittaa sen, että opetus ammatillisessa koulutuksessa on innostavaa ja parhaimmillaan erittäin laadukasta. Koulutus on paras syrjäytymisen ehkäisijä. Tämän takia ovet jatko-opiskeluun on pidettävä auki. Samalla tulee varmistaa, että ammatillisen koulutuksen asema on tulevaisuudessakin vahva ja kirkas suunnannäyttäjä sekä yhteiskunnallinen tukipilari.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page