top of page
  • Mikko Vesterinen

Rohkeasti avoin yleiskaavaprosessi

Kaupunginhallitus hyväksyi tänään Järvenpään yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Yleiskaava tähtää vuoteen 2040, jolloin Järvenpäässä arvioidaan asuvan yli 50 000 asukasta. Ripeä kasvu luo painetta kasvattaa asuntokapasitettiä, kehittää joukkoliikennettä sekä luoda uusia harrastusmahdollisuuksia alueelle. Kiitosta suunnitelma saa sen tavoitteesta olla avoin ja osallistava prosessi, jonka yhteisenä visiona toimii "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Visio on juuri niin kunnianhimoinen kuin sen tälläisissä suurissa kysymyksissä kuuluukin olla. Kaupunkisuunnittelun yksi suurimmista haasteista on se, miten kuntalaisia voitaisiin prosessiin osallistaa. Kaavaluonnos on helppo viedä vähissä äänin kaupungin kirjastoon nähtäville ilmas suurempia mainostuksia. Kuntalaisia kohtaan tämänkaltainen prosessi on väärin, sillä heillä ei tällöin ole aitoa mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun. Nyt käsillä on yleiskaava, joka tulee todennäköisesti piirtämään Järvenpään kehityskulkua seuraavat parikymmentä vuotta. Tätä prosessia ei pidä hissutella. Yleiskaavan OAS on kiitettävästi esitellyt sitä, miten kuntalaisia sekä luottamustoimissa istuvia aiotaan prosessiin osallistaa. Teematarkastelusta on luvassa kyselyitä, keskusteluita, seminaareja sekä työpajoja. Kuntalaisille aiotaan järjestää avoimia yleisötapahtumia sekä alueellisia esittelytilaisuuksia. Näiden lisäksi kaupungin kannattaa hyödyntää eri sähköisiä menetelmiä julkaisemalla näyttävästi verkkosivuillaan prosessin kaava- ja kuulemisvaiheita. Myös luottamushenkilöillä on suuri vastuu tiedottamisesta ja mielipiteittensä avoimesta kertomisesta. Yleiskaava valmistellaan vuosina 2016-2019. Tänä aikana kaupungin täytyy uskaltaa kuulla ja kehittää kanavia, joiden kautta kuntalaisten mielipide tulee aidosti kuultavaksi. Avoin yleiskaavaprosessi on mahdollisuus kehittää Järvenpäätä kuntalaistensa näköiseksi kaupungiksi.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page