top of page
  • Mikko Vesterinen

Elokuun lautakunnan kokous (24.8.)

Sosiaali- ja terveyslautakunta palasi tänään kesälomiltaan. Perinteisesti olen kirjoitellut selontekoa lautakunnan asialistasta ennen kokousta, mutta aikataulullisista syistä raportoin tällä kertaa lautakunnan jälkeiset tunnelmat sekä päätökset. Asialista itsessään oli melko kevyttä luettavaa, sillä suurin osa pykälistä oli nuijan kopautuksella päätettyä. Näihin päätöksiin lukeutui yhteinen kilpailutus Vantaan ja Keravan kanssa päihdehuollon laitos- ja kotipalveluista, lausunto uudesta terveydenhoitolaista sekä hakemukset valtion kärkihankkeisiin. Kärkihankkeista olen erittäin ilahtunut Järvenpään kaupungin osallistumisesta omaishoidon ja kotihoidontuen kärkihankkeeseen, jossa tarkoituksena on kehittää erityisesti kotihoidon tukea. Tarkoituksena on luoda kustannustehokas, asiakaslähtöinen ja ennen kaikkea kuntouttava toimintamalli. Tällä hetkellä suurimmat haasteet kotihoidon tuessa ovat nimenomaan tunnistaa asiakkaan oikeita sekä riittäviä avuntarpeita, sillä jokaiselle nämä tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Kärkihanke tuo mukanaan myös rahoitusta, jolla tehdään uusia hankintoja eritoten ICT -puolella. Hanke takaa myös sen, että tulevassa maakuntauudistuksessa Järvenpää on ensimmäisenä onnistuneena omaksumassa uusia toimintatapoja. Kaupunkimme on jo nyt saanut positiivista palautetta kotihoidostaan, joten hakeminen kärkihankkeeseen on luonnollinen tapa jatkaa tätä kehityskulkua. Toinen kärkihanke oli hakeutuminen palvelusetelikokeilun piiriin. Palvelusetelikokeilun tarkoituksena on testata hallituksen ajamaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä kokeilussa asiakkaat voivat valita vapaasti julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin välillä siten, että hinta pysyy kuitenkin kaikissa sektoreissa samana. Kokeilussa otetaan tärkeitä askeleita sen suhteen, mihin suuntaan valinnanvapautta lähdetään viemään. Palautteet sekä kokemukset asiakkailta tullaan ottamaan ylös ja ottamaan huomioon jatkovalmisteluissa. Menestynyt kokeilu johataisi todennäköisesti suureen valinnanvapauteen, joka tarkoittaisi pirstaloituneempia palveluita myös asiakkaalle. Tämä on ongelma erityisesti moniongelmallisille asiakkaille, jotka uhkaavat jäädä pirstaloituneen palapelin ulkopuolelle. Myönteistä tässä kokeilussa on, että valinnanvapautta kokeillaan juuri monia palveluita tarvitsevien asiakkaiden keskuudessa. Tällöin selviää, ovatko uhkakuvat täysin perusteettomia vai, tuoko palvelusetelimalli mukanaan joustoa, säästöä sekä aikaa julkiselle terveydenhuollolle. Seuraava kokous järjestetään 14.9., johon en pääse reissun takia. Tarkoituksenani on kuitenkin kirjoittaa ajatuksiani kokouksessa käsiteltävistä asioista, vaikken paikalla henkilökohtaisesti olekaan.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page