top of page
  • Mikko Vesterinen

Suomeen tasa-arvoinen asepalvelus

Suomen yleinen asepalvelus on kansakuntamme turvallisuuden ja puolustuksen kulmakivi, joka kaipaa päivityksen 2000-luvulle. Asepalvelus 2020 -kampanjan tavoitteena on tasa-arvoisesti toteutettava asepalvelus sekä totaalikieltäytyjen rankaisemisesta luopuminen. Suomen asevelvollisuus on pysynyt luonteeltaan samanlaisena sen perustamisesta lähtien, vaikka maailma sen ympärillä on muuttunut. Myös turvallisuusuhat ovat aikaisempaa monimuotoisempia, minkä vuoksi kansallista turvallisuutta ei pystytä takaan pelkästään perinteisellä poterosodankäynnillä. Tarvitsemme aikaisempaa enemmän hybridiuhkiin ja verkkohyökkäyksien kautta tapahtuvaa puolustamista, jolloin myös asevelvollisuutta suorittavilta vaaditaan aikaisempaa monipuolisempia kykyjä. Tasa-arvoinen asepalvelus syrjii tällä hetkellä eri sukupuolia. Miehet se pakottaa armeijaan, vaikka maailmankatsomus, elämäntilanne tai urasuunnitelmat tätä vaihtoehtoa tukisikaan. Naiset puolestaan eivät ole oikeutettuja samanlaiseen terveystarkastukseen tai esimerkiksi johtajakoulutukseen kuin, mitä miehillä on mahdollisuus armeijan kautta saada. Toinen yhtä suuri epäkohta on totaalikieltäytyjen rangaistavuus, jota esimerkiksi YK ja Amnesty ovat kritisoineet oikeustajun ja ihmisoikeuksien vastaisena. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus kieltäytyä asepalveluksesta eikä ketään saa kohdella eriarvoisesti pelkän sukupuolen perusteella. Suomen asevelvollisuutta on kehitettävä kannustavammaksi pakottavuuden sijasta. Näin Suomen armeija saa käyttöönsä aidosti motivoituneimmat sekä psyykkisesti ja fyysisesti parhaimmat ihmiset suorittamaan asevelvollisuus. Mikko Vesterinen opiskelija, kaupunginvaltuutettu Uudenmaan vihreiden eduskuntavaaliehdokas Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehden vaalikynässä

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page