top of page
  • Mikko Vesterinen

Ei unohdeta hoitajia

Kotihoidon asiakasmäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa koko Uudenmaan alueella. Ei ihme, sillä kotihoidon on todettu olevan tehokas tapa vastata kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Samalla se tukee ikääntyneiden arkielämää. Trendi ei ole muuttumassa, sillä yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä tulee nousemaan 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kotihoito ei kuitenkaan ole ongelmaton ratkaisu. Sen perinteinen dilemma on hoitajien väärä määrä, väärässä paikassa, väärään aikaan. Asiakaskäyntien lisääntyessä myös hoitajien stressi ja kiire lisääntyvät. Tämä luonnollisesti korreloi suoraan hoidon ja palvelun laatuun, kun hoitajalla ei ole aikaa kohdata asiakasta ja hänen tarpeitaan. Stressillä ja kiireellä on vaikutuksia myös hoitohenkilökuntaan. Työpahoinvointi sekä sairaspoissaolot kasvavat ja työhön sitoutuminen vähenee. Tätä negatiivista kierrettä voi olla vaikeata katkaista, jollei ongelman juurisyitä osata tunnistaa. Järvenpäässä kotihoidon dilemmaan on pyritty vastaamaan ennaltaehkäisevällä otteella: kotikäyntejä tehdään 78 -vuotta täyttäneille, ikääntyneille tarjottavia palveluita monipuolistetaan yhdessä järjestöjen kanssa ja kotihoitajia koulutetaan voimavaralähtöisen elämisen tukemiseen sekä tunnistamiseen. Tämä on heijastunut asiakastyytyväisyyteen, joka on ollut ikääntyneiden kohdalla hyvällä tasolla. Asiakkaiden tarpeiden lisäksi kotihoidon dilemmaa on katsottava myös kolikon toiselta puolelta, jota edustaa hoitohenkilökunta. Hyviä tuloksia on saatu, kun hoitajat on otettu mukaan työvuorojen suunnitteluun, minkä lisäksi hoitajille on tarjottu mahdollisuutta joustavaan työaikaan. Joustava työaika ja yhdessä suunnitellut työlistat mahdollistavat henkilökunnan olevan oikea määrä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Palvelutarpeen kasvaessa entisestään nousee kotihoidon johdonmukainen toimivuus ja kehittäminen aikaisempaa tärkeämpään asemaan. Toimivien mallien luominen on tärkeätä senkin kannalta, että sote-uudistuksen tuoma tulevaisuus on edelleen kysymysmerkki. Tämän takia on oleellista luoda kotihoitoon malli, joka ottaa huomioon sekä asiakkaan että hoitohenkilökunnan tarpeet. Mikko Vesterinen järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu (vihr.) ja JäPS-fani

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page