top of page
  • Mikko Vesterinen

Kuntavaalit 2012: Vaaliteesit

  1. Avoin Järvenpää Kuntalaisilla tulee olla monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin päätöksenteon vaiheisiin. Tämä on mahdollista vain, jos lautakuntien esityslistat ovat hyvissä ajoin julkisia ja aina kuntalaisten käytettävissä. Valtuuston kokoukset on videoitava suorana Järvenpään nettisivuille. Tällöin jokainen, joka haluaa, pystyy seuraamaan valtuuston kokouksia vaivattomasti omalta kotisohvaltaan. Jos minut valitaan Järvenpään kunnanvaltuustoon, lupaan kertoa säännöllisesti valtuustossa käsiteltävistä tapahtumista ja kysymyksistä. Ongelmallisissa kysymyksissä lupaan kysyä kuntalaisten mielipiteitä ja ratkaisumalleja.

  2. Koulutuksesta ja terveydenhuollosta ei säästetä Koulutuksesta ei voida säästää samalla tavalla kuin viime laman aikana. Saamme edelleen korjata tämän säästökauden mätiä hedelmiä, kun yhä useampi nuori on joutunut syrjäytymisvaaraan. Kouluissa täytyy olla turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Tämä toteutuu, kun kouluavustajia ja opettajia on tarpeeksi pitämässä huolta lapsiemme opiskelusta. Oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille on annettava se tuki ja aika, mitä he tarvitsevat. Tukiopetuksen ja erityisopetuksen laatuun on kohdistettava entistä enemmän huomiota. Terveydenhuollon täytyy olla lähellä kuntalaisia. Mahdollinen uusi terveyskeskus on sijoitettava siten, että se on jokaisen kuntalaisen käyettävissä.

  3. Elinvoimainen Tuusulanjärvi Tuusulanjärvi on ollut inspiraationa monelle suomalaiselle taiteilijalle, joista Keski-Uusimaa saa edelleen olla ylpeä. Valitettavasti nyky-Tuusulanjärvi ei tarjoa samanlaista inspiraation lähdettä. Puhdas Tuusulanjärvi kasvattaa koko Järvenpään hyvinvointia. Yrityksille täytyy antaa mahdollisuus hyödyntää Tuusulanjärveä ja sen lähialueita. Esimerkiksi laivabaarin saaminen Tuusulanjärven rantaan loisi aivan uudenlaista elämää Järvenpäähän. Myös Rantapuistoa pitää kehittää viihtyisämmäksi paikaksi. Puistoon pitää saada paikallaan pysyvät puistonpenkit sekä viihtyisämmät viheristutukset. Puiston viihtyisyyttä on kasvatettava myös monipuolisilla tapahtumilla ja taideteoksilla. Järvenpää on kulttuurikaupunki. Annetaan sen näkyä myös puistossamme.

  4. Lähidemokratiaa on vahvistettava Ihmiset on otettava entistä enemmän mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi rakennuskaavoituksista on aina käytävä kuuntelemassa alueen ihmisiä. Näin varmistetaan, että jokaisen ääni tulee päätöksenteossa kuuluviin. Yksikään kaavoitus tai tietyö ei saa tulla alueen asukkaille yllätyksenä. Järvenpään nettisivuille on saatava kattava paketti kaikista Järvenpään kaavoituksista ja rakennusurakoista. Kuntaliitoksista on järjestettävä kansanäänestys. Kaikilla kuntalaisilla on oikeus päättää kuntansa tulevaisuudesta. Ei ole oikeudenmukaista, että vain pieni virkamiesjoukko tekee päätökset liitoksista. Jos minut valitaan Järvenpään valtuustoon, lupaan käydä kuuntelemassa aina paikallisia ihmisiä, kun valtuustoon on tulossa käsiteltäväksi rakennuskaavoitus.

  5. Syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä Kunnan on tarjottava kattava turvaverkosto syrjäytyneille. Tämä tarkoittaa monipuolisia psykologisia palveluita, ammattimaista auttamista kouluissa sekä nopeat valmiudet ottaa syrjäytynyt takaisin normaaliin yhteiskuntaan. Myös syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Nuorille ja lapsille on järjestettävä mahdollisimman monipuolisia ja edullisia toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Erityisen tärkeää on nopea puuttuminen kiusaamiseen. Kiusaamista vastustavia tapahtumia on järjestettävä kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa ympäri Järvenpäätä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page