top of page
  • Mikko Vesterinen

En ole ehdolla kuntavaaleissa
En ole ehdolle kevään kuntavaaleissa. Perusteellisen harkinnan jälkeen olen päättänyt olla asettumatta ehdolle kevään kuntavaaleissa. Päätökseen ei liity mitään dramatiikkaa taikka turhautumista politiikkaan tai puolueeseen. Päätös johtuu puhtaasti omasta nykyisestä elämäntilanteestani, jonka takia en olisi pystynyt panostamaan vaaleihin yhtä paljon kuin Helsingissä se olisi vaatinut. Helsingin kuntavaalit ovat monella tavalla poikkeukselliset, sillä täällä valituksi tuleminen vaatii huomattavasti enemmän resursseja kuin useimmissa muissa kunnissa. Lisäksi päätökseeni vaikutti oleellisesti se, että kirjoitan tällä hetkellä väitöskirjaa Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunkipolitiikasta. Jos olisin asettunut ehdokkaaksi Helsingissä, olisin ollut mielestäni liian lähellä omaa tutkimusaihettani. Päätökseeni vaikutti vahvasti myös nykyinen koronatilanne, jonka takia vaalikampanjointi nojautuu verkkokampanjointiin ja aikaisempaan tunnettavuuteen. Minulle vaaleissa on kyse ihmisten kohtaamisesta, keskusteluista ja kuuntelusta, debateista muiden ehdokkaiden kanssa ja aikaisista toriaamuista, joissa on oma viehttävä tunnelmansa. Ajatus vaalikampanjasta kokonaan sosiaalisessa mediassa ei motivoinut. Toisaalta sosiaalinen media mahdollistaa omien ajatusten jakamisen helposti suurelle yleisölle ja madaltaa äänestäjien kynnystä lähestyä ehdokkaita, mutta liian usein some-keskustelut menevät kuuntelun sijasta huuteluksi – raflaavaksi ja piikikkääksi yksisuuntaiseksi viestinnäksi, joka on ennemmin reagoivaa kuin konsensushakuista keskustelua. Olen aidosti huolissani siitä keskustelukulttuurista, johon sosiaalinen media on meitä vienyt. Se ei innosta lähtemään ehdokkaaksi varsinkaan, kun koko vaalikevät pohjautuu torikeskusteluiden sijasta some-viestinnälle. En ole jättämässä politiikkaa, mutta mielestäni koko elämää ei voi rakentaa politiikan tai vaalisyklien ympärille. Elämässä on muutakin ja nyt priorisoin muut asiat kuntavaalien yli. Nämä ovat aikuisiän ensimmäiset kuntavaalit, joissa olen pelkästään äänestäjänä. Onneksi monissa kunnissa on jälleen ehdolla loistavia ehdokkaita yli puoluerajojen. Toivotan kaikille onnea ja menestystä vaaleissa sekä ennen kaikkea jaksamista.

Comments


bottom of page