top of page
  • Mikko Vesterinen

YTHS pitää palvella kaikkien opiskelijoiden tarpeita

Maakuntalakiluonnos on parhaillaan kunnissa lausuntokierroksilla. Huomiot kiinnittyvät todennäköisesti paljon koko lähialueen yhteisiin ongelmiin sekä demokratian toteutumiseen maakunnassa. Nämä ovat tietenkin tärkeitä huomioita, mutta hyvin vähälle huomiolle on jäänyt YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö), jonka tulevaisuudesta tai roolista tulevassa maakunnassa ei ole lakiluonnoksissa lainkaan mainintaa. Tämä uhkaa jäädä vähälle huomiolle myös kuntien käsittelyssä, sillä YTHS:n palveluita ei useinkaan koeta kunnan omiksi palveluiksi. Kehityssuunta on huolestuttava, sillä YTHS:n merkitys ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on todella keskeinen. Sitä kautta moni opiskleija pystyy matalalla kynnyksellä pääsemään edullisesti hoitoon. YTHS tarjoaa myös laadukasta suu- ja hammashoitoa sekä mielenterveyspalveluita, jotka ovat erittäin tärkeitä monelle opiskelijalla. On nimittäin todettu, että moni opiskelija kärsii opintojensa aikana jonkin asteisesta masennuksesta tai muusta mielenterveysongelmasta. Näiden palveluiden säilyttäminen lähellä opiskelijoita on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä tasa-arvon kannalta erittäin tärkeätä. YTHS kaipaa kuitenkin myös uudistusta. Tällä hetkellä se palvelee vain yliopisto-opiskelijoita. Palvelut pitää kuitenkin ulottaa kaikille korkeakoulu sekä toisen asteen opiskelijoille. Uudistus on valtava nykyiseen malliin verrattuna, mutta se on tarpeellinen. Tällä hetkellä YTHS syrjii ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin. Perusteita tälle korkeakoulusyrjinnälle ei ole. Lukio ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat puolestaan ovat perinteisesti käyttäneet joko julkista tai ykistyistä terveydenhuoltoa. Järkevintä olisi kuitenkin keskittää kaikki opiskelijaterveydenhuolto saman katon alle. Tällöin koko opintopolun rinnalla kulkee yksi ja yhtenäinen terveydenhuolto. Se madaltaa kynnystä mennä ajoissa hoitoon sekä auttaa opiskelijaa keskittymään tärkeimpään eli opiskeluun. Samalla tämä vapauttaa julkisten palveluiden resurssien kohdentamisen entistä paremmin esimerkiksi lapsiperheisiin tai ikääntyneiden palveluihin. Opiskelijaterveydenhuolto on kunnille edullinen tapa järjestää terveydenhuoltoa. Tästä täytyy pitää kiinni myös jatkossa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page