top of page
  • Mikko Vesterinen

Vanhankylänniemeen luonnonsuojelualue

Vanhankylänniemi on keskeinen ja ainutlaatuinen virkistysalue Keski-Uudenmaan alueella. Ainutlaatuisuuden ja paikallishistorian takia se herättää myös tasaisin väliajoin vilkasta keskustelua, josta osoituksena viime kevään saunalöylyt. Monella on tunteellinen side Vanhakylänniemeen, minkä takia sen kehittämiseen suhtaudutaan usein poikkeuksellisella intohimolla. Vanhankylänniemen kehittämiskeskusteluissa pitää kuitenkin ottaa huomioon myös sen ainutlaatuiset luontoarvot ja sen ainutlaatuista puustoa pitää suojella perustamalla niemeen luonnonsuojelualue. Tämä olisi arvokas ele paikallishistoriaa kohtaan. Luonnonsuojelualueesta on tehty jo aikaisemminkin ehdotus. Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää teki viime vuonna aloitteen, jossa se esitti Suomen ja Järvenpään pyöreiden vuosien kunniaksi uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Yksi näistä alue oli Vanhankylänniemen jalopuulehto, joka edustaa Järvenpään luontotietojärjestelmässä poikkeuksellista kasviesiintymää. Katkeamattomat laajemmat jalopuulehdot ovat valtakunnankin mittakaavassa ainutlaatuisia. Vanhankylänniemen jalopuulehdossa on mahdollisuus päästä ihastelemaan vanhoja tammia ja vaahteroita, jotka luovat alueelle ainutlaatuisen tunnelman. Tämän takia Vanhankylänniemeen pitää perustaa luonnonsuojelualue turvaamaan ainutlaatuinen jalopuulehto ja se pitää ottaa huomioon uuden yleiskaavan valmisteluissa. Jos Vanhankylänniemi halutaan pitää jatkossakin monipuolisena virkistysalueena, täytyy sen kehittämisessä huomioida nykyistä paremmin kohteen luontoarvot. Luonnonsuojelu luo paitsi pohjaa viihtyisyydelle ja virkistäytymiselle myös ylläpitää monipuolisen ekosysteemimme toimivuutta. Luontoarvoja ei saa ohittaa heppoisin perustein, kun kaupungin alueita kehitetään. Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä 1.12.2018

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Комментарии


bottom of page