top of page
  • Mikko Vesterinen

Teknologia tuo avun lähemmäs

Keski-Uusimaa uutisoi 9.7. Keravan kotihoidon mielenkiintoisesta kokeilusta hyödyntää tablettia (tunnetaan myös kuvapuhelimena) parantaakseen hoitohenkilökunnan ja ikääntyneen välistä yhteydenpitoa. Uutisoinnin perusteella kokeilu on saanut positiivisen vastaanoton, mikä kertoo teknologian mahdollisuuksista parantaa hoidon laatua sekä joustavuutta muuntautua erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Entistä enemmän teknologiaa valmistetaan kohdistetusti ikääntyneiden käyttötarpeisiin, jossa korostuvat helppokäyttöisyys sekä selkeäkäyttöisyys. Samalla kattavampi tarjonta monipuolistaa ikääntyneille tarjottavia palveluita, kun valinnanvaraa on enemmän ja käyttömahdollisuudet laajentuneet. Kotihoidon perinteinen ongelma on väärä määrä, väärässä paikassa, väärään aikaan, mikä on luonut stressaavan ulottuvuuden sekä kotihoidon asiakkaille, että erityisesti hoitohenkilökunnalle. Teknologian parempi hyödyntäminen asiakkaiden yhteydenpidossa ja yllättävissä tilanteissa ohjaa hoitoresursseja tehokkaampaan suuntaan, minkä seurauksena myös kotihoidon dilemmaa pystytään paremmin ehkäisemään. Esimerkiksi tabletin avulla asiakkaan on mahdollista vaihtaa päivittäisiä kuulumisia hoitohenkilökunnan kanssa tai saada nopeasti yhteys yllättävissä tilanteissa, jolloin hoitajan on mahdollista kuvan välityksellä saada ensivaikutelma tilanteesta. Tämä onnistuu paremmin kuvan kautta kuin, jos asiakas ottaisi yhteyttä pelkän puhelimen välityksellä. Parhaimmillaan teknologian parempi hyödyntäminen parantaa hoidon laatua ja tuo enemmän mahdollisuuksia kehittää palveluita, mutta kokonaan teknologia ei voi ihmistä korvata. Kotihoito tarvitsee edelleen auttavia käsiä, lämpimiä sanoja sekä kohtaamisia kasvotusten. Teknologian avulla henkilökunnan ja asiakkaan väliset kohtaamiset voivat jopa parantua, kun aika ja resurssit ovat jaettu aikaisempaa tehokkaammin. Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä 20.7.2018

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page