top of page
  • Mikko Vesterinen

Sipoosta ikääntyneiden asumisen mallikunta

Joka viidennen suomalaisen arvioidaan olevan vuonna 2030 yli 65 -vuotias. Samalla, kun yhä useampi ikääntynyt elää aikaisempaa vanhemmaksi ja on toimintakykyisempi, kasvaa ikääntyneiden palvelutarve. Erityisesti turvallinen ja esteetön asuminen on tulevaisuudessa suuri puheenaihe, minkä takia aiheeseen pitää tarttua jo nyt. Jokaisella ikääntyneellä pitää olla yhtäläinen oikeus turvalliseen vanhuuteen ja tässä asumisympäristö on keskeisessä roolissa. Onneksi Sipoo on jo tarttunut aiheeseen sen vaatimalla vakavuudella kehittämällä seniorikeskustan ympäristöä luomalla pihalle puuhaa ja sosiaalista toimintaa. Seniorikeskustan uusitut pihatilat otettiin käyttöön tänä kesänä. Pihatilojen uusiminen on pieni, mutta tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, että Sipoo pyrkii ehkäisemään ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä luomaan turvallisia toimintaympäristöjä. Samalla ympärivuorokautiset asumisyksiköt Suvikuja ja Suvituuli ovat malliesimerkkeinä muille kunnille ikääntyneiden tulevaisuuden asumismalleista. Erityisesti Suvikujan muistiyksikkö on esimerkki muille kunnille siitä, mihin suuntaan palveluasumista pitää kehittää. Muistisairauksien yleistyessä on aikaisempaa tärkeämpää, että pystymme luomaan asumisympäristöjä, joissa ikääntyneet pystyvät liikkumaan vapaasti, turvallisesti ja esteettömästi. Lisäksi asumismalli antaa mahdollisuuden sijoittaa alueelle esimerkiksi kahvilan, parturin tai pienen kyläkaupan. Tämä paitsi tukee muistisairaan yksilöllistä vapautta myös huojentaa omaisten huolta, kun tietävät omaisensa liikkuvan turvallisessa ympäristössä. Suvikujan kaltaiset muistiyksiköt ovat Suomessa vielä valitettavan harvinaisia, mutta esimerkiksi Tanskassa ikääntyneiden muistiyksiköt palveluineen ovat yleistyneet. Tällä hetkellä Sipoo on ikääntyneiden asumispalveluiden mallikunta, josta muiden tulisi ottaa mallia. Suomi tarvitsee monipuolisia asumisratkaisuja, joissa kantavana teemana ovat turvallisuus ja esteettömyys. Kirjoitus on julkaistu Sipoon Sanomien vieraskolumnissa 9.8.2018

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page