top of page
  • Mikko Vesterinen

Pääsykoe kirkasti käsitystäni

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vaatinut korkeakouluja uudistamaan valintaperusteita ja lisäämään ylioppilastutkinnon merkittävyyttä valintakriteereissä. Monelle nuorelle tämä päätös tietää entistäkin hikisempiä tunteja kirjastossa, kun vaakakupissa painaa unelmien jatko-opiskelupaikka.

Itselläni ei olisi todennäköisesti mitään asiaa nykyiseen opiskelupaikkaani, jos valintakriteereinä olisi käytetty ylioppilastutkintoa. Valmistuin Järvenpään lukiosta kelvolliset paperit kourassani, mutta pieneen valtio-opin yksikköön niillä tuskin olisi edetty.


Sen sijaan pääsykokeet antoivat minulle toisen mahdollisuuden ja kirkastivat käsitystäni siitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä ja opiskella. Tämä ominaisuus olisi hyvä säilyttää myös jatkossa.

Esimerkiksi Tanskassa nuoret joutuvat ylioppilaskirjoitusten lisäksi kirjoittamaan motivaatiokirjeen, jossa he perustelevat hakuvalintaansa. Tällä varmistetaan, että yliopisto saa motivoituneita nuoria kaikille opintoaloille. Samalla nuoret joutuvat pohtimaan omia motivaatioitaan haettavaa opiskelualaa kohtaan.


Toinen huolenaiheeni on nuorten (erityisesti poikien) eriaikainen aikuistuminen. Lukion alussa joillain voi olla kirkas käsitys omasta tulevaisuudestaan, kun toiset ovat vasta saavuttaneet murrosiän kynnyksen.


Omalla kohdallani käsitys lukion jälkeisestä opiskelusta hahmottui lukion loppupuolella. Joidenkin kohdalla tämä käsitys saattaa muodostua vasta lukion jälkeen. Pelkoni on, että uudistus kohtelee eriarvoisesti eri tahtiin kypsyviä nuoria.


Nuorten eroavaisuuksia voidaan vähentää laadukkaalla opintosuunnittelulla sekä toisaalta sillä, ettei nuoren tarvitse tehdä lopullisia ainevalintoja varhaisessa vaiheessa. Eri oppiaineiden kokeilu, kokemukset ja oppimisen ilo ovat keskeisessä asemassa, kun nuori etsii itselleen sopivinta oppialaa.

Lukioiden vastuu on tarjota tukea opintopolun suunnittelussa ja kiinnostuskohteiden kartoittamisessa. Samalla nuorille on sallittava kasvattavien harha-askeleiden ottamiset osana opintoja.

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä 27.08.2017

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page