top of page
  • Mikko Vesterinen

Matalalla kynnyksellä apua

Poliisin antamien tilastojen mukaan huumausainerikokset ovat lisääntyneet Keski-Uudenmaan kunnissa. Erityisesti Järvenpäässä ja Tuusulassa huumeidenkäyttöön liittyviä havaintoja on tehty aikaisempia vuosia enemmän. Ilmiö ei kuitenkaan rajaudu pelkästään Keski-Uudellemaalle. Esimerkiksi Tampere ja Lahti kamppailevat samojen ongelmien parissa ja erityisesti Tampereella on huomattu nuorten huumeongelmien lisääntyneen. Tämän takia kaupunki suunnittelee sijoittavansa 300 000 euroa nuorten huumehoidon yksikköön, jonka tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä hoitoa ja tukea – myös kaduille jalkautuen. Saavutettavat matalan kynnyksen palvelut ovatkin keskiössä, jos haluamme puuttua huumeongelmien perimmäisiin syihin. Poikkileikkaavilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään ottamaan yksilön elämäntilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioon ja täten suunnittelemaan hoitoa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Valitettavasti meillä on edelleen tehtävää matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuudessa, vaikka paljon hyvääkin tehdään. Esimerkiksi Tuusulassa ei tällä hetkellä ole saatavilla maksutonta vastaanottoaikaa, josta huumeongelmista kärsivä ihminen voisi hakea apua. Sen sijaan Keravalla ja Järvenpäässä kyseinen mahdollisuus löytyy vaikkakin rajatusti. Järvenpäässä on rakenteilla myös Wärttinä II, joka tarjoaa kriisi-, tuki- ja vuokra-asuntoja, joissa on mahdollista saada esimerkiksi elämänhallintaan liittyvää tukea. Asunto ensin -periaatteella rakennettava Wärttinä II tarkoituksena on kitkeä asunnottomuutta ja sitä kautta syntyviä yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä ongelmia. Samanlaisia asuntoja kaivattaisiin myös muualle Keski-Uudenmaan kuntia. Keski-Uudenmaan alueella onkin vielä paljon tehtävää matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuudessa, jossa jalkauduttaisiin myös kaduille kohtaamaan ihmisiä ja tarjoamaan apua. Etukäteen tarjotun avun hintalappu on nimittäin aina edullisempi kuin kriisitilanteessa tarjottu apu – niin yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisestikin. Mikko Vesterinen Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehden vieraskynässä 27.8.2019

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page