top of page
  • Mikko Vesterinen

Lautakunta-aloite: maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille

Ehdotan, että Järvenpään kaikille alle 20 -vuotiaille nuorille tarjotaan maksuton ehkäisy. Kampanjoita tämän puolesta on aloitettu Helsingissä, jossa viime keväänä tehtiin asiasta kuntalaisaloite. Myös Tampereella on samanlaista aloiteideaa kehitteillä. Tässä ote Helsingissä tehdystä aloitteesta, jossa perustellaan todella hyvin maksutonta ehkäisyä: "Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20 - vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti. Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20 -vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää. Vaikka ilmaisen ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö terveydenhuoltokustannuksissa on merkittävää, tärkeintä on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkeskeytystä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20 - 24vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista." Maksuton ehkäisy lisäisi myös nuorten seksuaalivalistusta sekä madaltaisi kynnystä hankkia ehkäisyvälineitä. Lisäksi tästä syntyvät säästöt ovat todella merkittäviä niin sosio-ekonomisessa kuin investointi mielessä. Rauma on suunnilleen Järvenpään kokoinen kaupunki, jossa on saavutettu huimia tuloksia maksuttomalla ehkäisyllä. Ehdotus Ehdotan, että selvitetään aborttien, sukupuolitartuntojen sekä synnytysten määrät alle 20 – vuotiaiden keskuudessa. Ehdotan myös, että Järvenpään kaupunki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 20 -vuotiaille järvenpääläisille nuorille. Mikko Vesterinen 6.2.2016

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page