top of page
  • Mikko Vesterinen

Lahjoituksien rinnalla oltava pitkäkestoisia tukimuotoja

Vihreiden varapuheenjohtaja ja köyhyystutkija Maria Ohisalo (K-U 27.11.2017) nosti haastattelussaan esille, että hyväntekeväisyyskampanjat voivat helposti jäädä laastarimaiseksi keinoksi auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Ohisalon mukaan hyväntekeväisyyden rinnalla tulisi kulkea selkeä ajatus ja tavoite siitä, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saisivat pitkäkestoista ja johdonmukaista apua sekä tukea. On selvää, että erityisesti joulun alla tapahtuva hyväntekeväisyys ja erilaiset keräykset ovat tärkeä tapa auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Samalla yksilölle annetaan mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa suoraan matalalla kynnyksellä. Monelle joulukeräykset ovat myös tärkeä osa joulun traditioita. Samalla on kuitenkin hyvä pohtia sitä, miksi tarvitsemme lahjoituksia. Onko sosiaaliturvassamme aukkoja vai eikö sosiaaliturvamme vastaa enää nykymaailman realiteetteihin? Joulukeräykset ja -lahjoitukset ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta samalla meidän on yhteiskuntana pidettävä huolta siitä, ettei apua anneta vain kerran vuodessa. Pienet lahjoitukset ja keräykset voivat kuitenkin synnyttää pysyvämpiä auttamisen muotoja. Näin kävi esimerkiksi Icehearts-järjestön kanssa, joka tarjoaa lapselle ja nuorelle harrastuksen sekä aikuisen tukihenkilön. Lahjoituksien tavoitteena olisikin synnyttää entistä enemmän pitkäkestoisia vaikutuksia. Järjestökenttä on joustava ja ketterä toimija, joka pystyy toimimaan valtion tukiverkostoa ketterämmin. Meidän onkin varmistettava, että järjestöjen antama tuki on sekä pitkäkestoista, suunnitelmallista ja johdonmukaista. Ainoastaan pitkäkestoisella ja johdonmukaisella sosiaalityöllä voimme auttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Mikko Vesterinen Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä 23.12.2017

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page