top of page
  • Mikko Vesterinen

Kannatan Järvenpään HSL-jäsenyyttä

Pitkällisen puntaroinnin ja harkinnan jälkeen olen päätynyt kannattamaan Järvenpään kaupungin HSL-jäsenyyttä vuodesta 2022 alkaen. Keskeisin perustelu päätökselleni on HSL:n kyky tarjota parhaimmat mahdollisuudet kehittää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kaupungin joukkoliikennepalveluita. Edellytyksenä tietenkin on, että Järvenpää saa lisäjunavuoroja. Tässä blogitekstissä perustelen tarkemmin päätökseni taustoja, jotka pohjautuvat kolmeen näkökulmaan: 1)      Joukkoliikenteen kehittäminen pitkällä aikavälillä 2)      Muutokset lippuhinnoissa 3)      Järvenpää osana pääkaupunkiseutua

Joukkoliikenteen kehittäminen pitkällä aikavälillä Keskeisin perusteluni myönteiselle kannalleni on HSL-alueen mahdollisuus kehittää joukkoliikennettä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. HSL-jäsenyys mahdollistaisi noin 15 minuutin vuorovälit Järvenpäähän, parantaisi huomattavasti kaupungin sisäistä joukkoliikennettä ja edistäisi Järvenpään vetovoimaa ja elinvoimaa, kun saavutettavuus kaupunkiin paranee. HSL-jäsenyyden myötä Järvenpäällä on myös paljon paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lippuhintoihin, infrahankkeisiin ja joukkoliikenteen yleiseen kehitykseen pääkaupunkiseudulla kuin jäämällä sen ulkopuolelle. Tällä hetkellä VR pystyy yksipuolisesti sanelemaan junaliikenteen palvelutason. Sen sijaan HSL tekee päätökset aina laajan kuulemisen kautta ja lopulliset päätökset tekevät aina kuntien valitsemat poliittiset edustajat. VR ei puolestaan kysele eikä keskustele. Tästä esimerkkinä on tapaus Siuntio, jonka junaliikenteen VR ilmoitti yksipuolisesti lopettavansa. Lopulta kunta liittyi HSL-alueeseen turvatakseen junaliikenteen säilymisen. Myös Hämeenlinna on pitkään yrittänyt saada VR:ää lisäämään junavuoroja kaupunkiin – toistaiseksi tuloksetta. VR:n epäluotettavuus kumppanina onkin keskeinen peruste sille, miksi olen suhtautunut kriittisesti sen ehdotukseen 20 minuutin vuorovälistä pääradalle joulukuusta 2020 alkaen. HSL on kumppani, jolla on jo olemassa laadukas kalusto, riittävät resurssit ja paljon tietotaitoa julkisen liikenteen kehittämisestä. Esimerkiksi sisäiseen joukkoliikenteeseen Järvenpää käyttää tällä hetkellä noin 500 000 euroa. Jos kaupunki itse haluaisi järjestää yhtä hyvät bussiyhteydet kuin HSL, täytyisi summa moninkertaistaa eikä siltikään päästäisi välttämättä samalle palvelutasolle. Nyt HSL:n liittymistarjous on noin 2,1 miljoonaa euroa (vähennysten jälkeen 1,1 - 1,4 miljoonaa euroa), joka sisältää sisäisen bussiliikenteen järjestämisen ja junavuorojen lisääntymisen. Pääradan junavuorojen tihentyminen on olennaista myös Järvenpään uuden yleiskaavaluonnoksen takia, joka painottaa asemanseutujen kehittämistä. Esimerkiksi Ainolan asemanseudun tonteista on saatavissa noin 30 miljoonaa euroa ynnättynä näiden tonttien kiinteistöistä aikanaan saataviin kiinteistöveroihin. HSL-jäsenyys voi merkittävällä tavalla vauhdittaa tonttikauppaa erityisesti aikakautena, jolloin kaupunki kipeästi tarvitsee lisää rahaa kirstuunsa.

Muutokset lippuhinnoissa Yksi argumentti vastustaa HSL-jäsenyyttä on jäsenyyden aiheuttamat muutokset lippuhinnoissa. Muutoksien myötä osan käyttäjien lippuhinnat nousevat ja osan laskee. Pitkälle tulevaisuuteen katsovaa päätöstä ei kuitenkaan voi mielestäni perustaa pelkästään nykyisten lippuhintojen varaan, koska lippuhinnat ja niitä koskevat alennukset saattavat muuttua. Täytyy muistaa, että lippujen hinnat eivät ole muutoksilta suojattuja. Olen kuitenkin samaa mieltä Järvenpään eläkeläisneuvoston kanssa siitä, että eläkeläisten lippuhinnat eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Mahdollisuuksien mukaan eläkeläisten alennushintojen aikarajaa on myös laajennettava. Julkisesta keskustelusta on kuitenkin unohtunut se, että HSL tarjoaa eläkeläisille hinta-alennuksia. Kela eläkeläiset saavat kerta- ja kausilipuista -50 % ja yli 70-vuotiaata saavat kertalipuista -50 % kello 9-14 välisenä aikana. Esimerkiksi HSL-lipulla pääsee kello 9-14 Järvenpäästä Helsinkiin 3,4 euron hintaan (VR 3,2 €) ja Järvenpään sisäinen tai matka Tuusulaan ja Sipooseen 1,2 euron hintaan. Muina aikoina Helsinki-Järvenpää maksaa 6,4 € (VR 6,4 €) ja pelkkä D-vyöhykkeen lippu 2,8 €. Maksuttomasti puolestaan pääsevät henkilöt pyörätuolin, lastenrattaiden tai saattajan kanssa liikkuvat, minkä lisäksi kaikki HSL:n käyttämä kalusto on esteetöntä ja siten myös ikäystävällisiä. Myös koulujen oppilasryhmät voivat tehdä kouluretkiä maksuttomasti HSL-kulkuvälineissä. HSL:n suurin vahvuus on kuitenkin sen selkeä ja yksinkertainen lippuhinnoittelu ja matkasuunnittelu. Samalla lipulla pystyy matkustamaan usealla eri kulkuvälineellä ja HSL:n Reittiopas näyttää useita eri reittivaihtoehtoja. VR:n käyttämät sovellukset ovat puolestaan olleet kankeita eikä VR ole myöskään pystynyt antamaan mitään takeita Järvenpään juna-aseman konttoripalveluiden tulevaisuudesta.

Järvenpää osana pääkaupunkiseutua Radanvarsikaupunkina sujuvat ja tiheät joukkoliikenteen vuorovälit ovat kaupunkimme vetovoimaisuuden, elinvoimaisuuden ja työvoiman saatavuuden kannalta elinehtoja. Järvenpää on tiiviisti osa Helsingin työssäkäyntialuetta, minkä takia meidän täytyy huolehtia työntekijöiden sujuvasta liikkumisesta ja yrityksien hyvistä toimintaedellytyksistä. Tähän HSL tarjoaa mielestäni parhaimmat edellytykset. Sujuvat ja monipuoliset liikenneyhteydet ovat entistä tärkeämpiä asiahaaroja, joita esimerkiksi yritykset ottavat huomioon, kun ne miettivät uusien toimipisteiden perustamista. Järvenpäässä työpaikkaomavaraisuus on perinteisesti ollut noin 60 % luokkaa ja, jos haluamme säilyttää tämän, täytyy meidän kehittää liikenneyhteyksiä tavalla tai toisella. Kaupungin saavutettavuus on myös entistä tärkeämpi tekijä, joka vaikuttaa ihmisten päätökseen muuttaa asuinpaikkakunnalle. Tämä näkyy erityisen hyvin aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n väestöennusteissa, jossa alueen saavutettavuus (liikenneinfra) on yksi keskeinen perustelu alueen väestökehitykselle. Esimerkiksi Uudenmaan maakunnassa on suuria eroja väestöennusteessa sen suhteen, mikä on niiden saavutettavuus. Ennusteen mukaan sisäisempi Helsingin seutu on ennustettu kasvavan 20 vuodessa +9,9 %. Sen sijaan ulomman Helsingin seudun väestöennuste on -7,1% ja Uudenmaan reuna-alueiden ennuste jo -19,1%. Synkkien väestöennusteiden takia Järvenpään on aikaisempaa tärkeämpää huolehtia kaupungin hyvästä saavutettavuudesta. Lisäksi Tuusulan liityttyä HSL-alueeseen olemme entistä enemmän outo saareke pääkaupunkiseudulla, joka ei ole mukana kehittämässä alueen yhteisiä liikennepalveluita. Sitä paitsi Järvenpäällä on useiden juna-asemiensa vuoksi enemmän perusteluita olla osa HSL-aluetta kuin Tuusulalla. Yksi vasta-argumentti HSL-jäsenyydelle on ollut myös se, että Järvenpää joutuisi kustantamaan Länsi-Metron kaltaisia hankkeita, joista kaupunkilaiset eivät suoraan hyödy. Tämä ei suoraan pidä paikkaansa, sillä Järvenpää maksaisi Länsi-Metrosta ainoastaan sen verran kuin järvenpääläiset metroa käyttäisivät. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki pääkaupunkiseudun liikennehankkeet hyödyttävät joko suoraan tai epäsuorasti järvenpääläisten liikenteen sujuvuutta. Osana HSL-kuntayhtymää meillä olisi enemmän lihaksia edistää Järvenpäälle tärkeiden infrahankkeiden etenemistä. Muita huomioita Loppuun haluan vielä todeta, että tehtyjen kyselyjen perusteella enemmistö järvenpääläisistä haluaisi liittyä HSL-alueeseen. Tein itse omilla Facebook-sivuillani kyselyn, jossa jäsenyyden puolesta vastanneita oli noin 60 % ja vastaan 40 %. Samankaltaiset luvut sai myös Järvenpään kaupunki omassa kyselyssään. Lisätietoa: Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n raportti Järvenpään kaupungin HSL-selvitykset

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page