top of page
  • Mikko Vesterinen

Järvenpään konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Vuotta 2018 voidaan pitää muutoksen vuotena. Tämä näkyy myös Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Koulujen sisäilmaongelmat, väkiluvun voimakas kasvu, Keski-Uudenmaan sote sekä vaikea talouskehitys ovat esimerkkejä muutoksista, joita kaupunki on kohdannut. Lisäksi Perhelän kortteliin liittyneet takapakit ovat merkittävästi vaikuttaneet kaupungin toimintaan. Perhelän korttelista todettakoon, että nyt on suunnattava katse eteenpäin ja varmistettava viihtyisä sekä laadukas kokonaisuus, joka palvelee kaikkia alueen asukkaita. Muutoksia on tapahtunut kaikilla kaupungin tasoilla ja Järvenpään vihreä valtuustoryhmä haluaakin omasta puolestaan kiittää kaupungin työntekijöitä ja virkahenkilöitä työstä, jota olette pystyneet tekemään muutoksien keskellä. Muutosjohtaminen tai muutosilmapiirissä työskentely voi olla kuluttavaa, jos muutoksen suuntaa, tavoitetta tai tarkoitusta ei olla onnistuttu kohdentamaan. Parhaimmillaan muutosilmapiiri voi kuitenkin olla kannustavaa, innostavaa ja motivoivaa. Onkin äärimmäisen tärkeätä, että muuttuvan toimintaympäristön keskellä huomioidaan työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Yksi suurimmista muutostekijöistä viime vuonna oli kaupungin voimakas kasvu. Tämä on edellyttänyt asuntojen riittävää kaavoittamista. Tällä tavoin kaupunki on myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan kohtuuhintaisten asuntojen riittävään saatavuuteen. Meidän on kuitenkin pidettävä huoli myös luontoalueistamme, kulttuuriympäristöstä ja viihtyisistä asuinalueista, jotta kaupungissa jää tilaa elää ja hengittää. Erityisesti kulttuuris-historiallisesti vanhoista ja arvokkaista rakennuksista täytyy pitää jatkossa parempaa huolta ja varmistaa, että kaupungin eri aikakerrostumat näkyvät nykyistä paremmin Järvenpäässä. Nyt liian usein vanhaa on jouduttu purkamaan uuden tieltä. Lisäksi Järvenpään vihreä valtuustoryhmä kannustaa lisäämään yhteisöllisyyttä tukevia asumismuotoja, joiden rooli korostuu väestön ikääntyessä. Tässä tärkeätä työtä ovat tehneet esimerkiksi Järvenpään kaupungin erityisasumisen yksikkö, jolle myönnettiin innovaatio- ja ideakannuste ikääntyneiden asumispalveluiden profiloinnista ja monimuotoistamisesta. Jatkossa kaikessa rakentamisessa on huomioitava nykyistä paremmin esteettömyyden periaatteet, jotta jokaisella on mahdollisuus päästä osallistumaan ja nauttimaan kaupungin palveluista. Asumispalveluissa on muutenkin tehtävä avoimempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä Keski-Uudenmaan soten kanssa, sillä asumisratkaisut ovat usein kytköksissä myös asumispalveluihin, jotka kuuluvat sote -sektorille. Avoin ja aktiivinen yhteistyö Keski-Uudenmaan soten kanssa onkin aivan keskeisessä roolissa, jos haluamme edistää kuntalaisten voimavaralähtöistä elämää. Kaupungin väkiluvun kasvu kuitenkin osoittaa, että Järvenpää on haluttu kaupunki. Tämä on todella hyvä asia ja meidän pitäisi olla asiasta tyytyväisiä, sillä suurin osa Suomen kunnista kamppailee hyvin toisenlaisten haasteiden parissa kärsiten muuttotappiosta. Väkiluvun kasvu ei ole kuitenkaan toistaiseksi riittävästi heijastunut kaupungin talouteen, vaikka verotulomme kasvoivat 3,3, % verrattuna viime vuoteen. Toki on huomioitava, että verotulot tupsahtavat viiveellä kaupungin tilille, mutta tästä huolimatta kaupungin taloudellinen kehitys on ollut huolestuttavaa. Viime tilikauden tulos oli 12 miljoonaa ja rapiat pakkasella, mikä on huolestuttava signaali ja viesti siitä, että meidän täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia siihen, miten talouttamme tarkastelemme. Nämä muutokset on kuitenkin tehtävä suunnitelmallisesti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti. Järvenpään vihreät ottavatkin ilolla vastaan uuden tavan tarkastella talous- ja investointiohjelmia, jossa vuosittaisen tarkastelun sijasta tarkastellaan pidempiaikaisia jaksoja. Tämä mahdollistaa sekä viranhaltijoille että päättäjille mahdollisuuden kehittää kunnan toimintaa suunnitelmallisemmin. Lisäksi joustavuuden lisääminen palveluiden ja yksiköiden taloudelliseen toimintaan on terve lähestymistapa, jolla saadaan lisättyä pitkäjänteistä kehittämistä ja tehostettua taloudellista toimintaa. Meidän on kuitenkin myös tehtävä voitavamme työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Järvenpää on menestynyt hyvin yritysolosuhteiden vertailussa ja yrittäjämyönteisyydessä. Tästä huolimatta emme voi jäädä vellomaan itsetyytyväisyydessä. Meidän on jatkuvasti kehitettävä toimintaympäristöämme, jotta hyvät mahdollisuudet yrittää sekä kokeilla säilyvät myös tulevaisuudessa. Järvenpäällä on esimerkiksi edelleen paljon tehtävää alustatalouden paremmassa hyödyntämisessä, joka luo tilaa ja mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että yrityksille. Taloudelliseen toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet paitsi koulujen sisäilmaongelmat myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän käynnistyminen. Koulujen sisäilmaongelmat ovat asia, josta emme voi tinkiä. Kyse on lasten ja kouluissa työskentelevien terveydestä sekä turvallisuudesta. Järvenpään vihreät ovatkin tyytyväisiä siihen, että kaupunki on tarttunut sisäilmaongelmiin ja ratkaisuja on tarvittaessa tehty nopeasti. Viimeiseksi muutama sananen Järvenpään kaupungin konsernirakenteesta. Tytär- ja osakkuusyhteisöjen kautta kaupunki on mukana useammassa eri pysäköintiä hallinnoivissa yhteisöissä, joista esimerkkeinä Järvenpään Pysäköinti Oy, Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti ja Pajalan Parkki Oy. Onko tämä tehokas tapa hallinoida Järvenpään pysäköintiä vai olisiko järkevämpää koordinoida Järvenpään pysäköintitoimintaa yhden yhtiön kautta? Pirstaloitu hallintomalli pysäköintiratkaisujen hoitamiseen voi olla parhaimmillaan ketterä, mutta se voi myös haitata kaupungin pysäköintiratkaisujen pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Keskittämällä pysäköintiratkaisujen hallinnointi yhden yhtiön alle voitaisiin saada synergiaetuja sekä varmistua siitä, että pysäköintiä kehitetään johdonmukaisesti koko kaupungin alueella. Samalla yhtiö voisi hallinnoida laajemminkin kaupungin pysäköintiratkaisuja huolehtien esimerkiksi turvallisista ja riittävistä pyöräpysäköintimahdollisuuksista. Puhe on pidetty Järvenpään kaupunginvaltuustossa 20.4.2019 Järvenpään vihreiden ryhmäpuheenvuorona.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page