top of page
  • Mikko Vesterinen

HSL:n lipputuki on säilytettävä

HSL:n lipputuki haluttiin alun perin poistaa järvenpääläisiltä vedoten talouden tasapainoittamisohjelmaan. Myöhemmin on kuitenkin selvinnyt, ettei lipputuen poistamiselle ole taloudellisia perusteita.

Tämä johtuu siitä, että alkuperäisessä selvityksessä ei oltu huomioitu valtion myöntämiä kuntapalautuksia, joita kaupungilla on oikeus saada HSL:lle maksamastaan lipputuesta.

Näin ollen aikaisemmin tehty päätös poistaa lipputuki on vastoin tasapainoittamisohjelman tavoitteita, sillä poisto vähentää kaupungin tuloja paljon enemmän verrattuna vähennettyihin kuluihin.  Toisin sanoen poisto kyllä vähentää kaupungin menoja, mutta pienentää kaupungin tuloja paljon enemmän.

Toisena perusteluna lipputuen säilyttämiselle on, että tuki toimii vetovoimatekijänä houkutellessamme kaupunkiin lisää työikäisiä asukkaita. Lipputuki on yksi konkreettinen keino houkutella Järvenpäähän asumaan ihmisiä, jotka joutuvat matkustamaan pääkaupunkiseudulla työnsä perässä.

Lisäksi tuen avulla kuulumme ainakin löyhästi HSL:n joukkoliikennealueeseen. Järvenpään sijaitessa lähellä Helsinkiä on erittäin oleellista, että kaupunki osallistuu alueen yhteisiin liikennepalveluihin vähintään tarjoamalla asukkailleen tukea joukkoliikenteellä matkustamiseen.

Pitkän aikavälin tavoitteena pitääkin olla Järvenpään liittäminen osaksi HSL:n joukkoliikennealuetta, kun liittyminen siihen on kaupungin edun mukaista. Tuusulan HSL:ään liittymisen myötä paine liittyä osaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä on entistä voimakkaampi.

Viimeinen perustelu tuen puolesta ovat ympäristölliset. Jos haluamme kehittää Järvenpäästä aidosti ekokaupungin, täytyy meidän johdonmukaisesti myös kehittää kaupunkimme joukkoliikennettä ja sen käyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä kaupungin suurin yksittäinen päästökohde on edelleen tieliikenne.

Lipputukea käsitellään maanantaina Järvenpään valtuustossa.

-Mikko

Lähteitä:

Kaisa Saarikorpi (vihr.): Valtuusto 12.12.2016 & Valtuusto 27.2.2017

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page